Inhoud Context!

We hebben Context! ontwikkeld voor het mbo niveau 1, 2, 3 en 4. Uitgangspunt daarbij is het document ‘Loopbaan en burgerschap in het mbo’. 
9789060539200.jpg

Context! niveau 1 - 978 90 6053 920 0

Er is specifiek lesmateriaal ontwikkeld voor niveau 1.
Bekijk de inhoudsopgave van Context! niveau 1. Voor een inkijkexemplaar en om te bestellen verwijzen we u naar de webshop van Edu'Actief.


Context! niveau 2-4 - 978 90 3720 563 3 
9789037205633.jpgNiveau 2 t/m 4 werken met dezelfde map. In deze map is uiteraard wel rekening gehouden met niveaudifferentiatie en zullen activiteiten uitgesplitst worden naar de verschillende niveaus. Daarom is binnen Context! doorstroming makkelijk en kostenbesparend te realiseren, ze blijven immers met dezelfde map werken. De uitwerking vindt plaats aan de hand van drie vragen:
   - Waar gaat het om? (De thema’s die behandeld worden in de map)
   - Wat is daarvoor nodig? (De activiteiten binnen de thema’s)
   - Welke kenniselementen zijn daarbij van belang? (De toetsen).


Bekijk de inhoudsopgave van Context! niveau 2-4. Voor een inkijkexemplaar en om te bestellen verwijzen we u naar de webshop van Edu'Actief.

Presentatie
Wilt u meer informatie over Context!? Maak een afspraak voor een presentatie! Wij komen graag bij u op school. Bel 0522 235 235 of neem contact met ons op via het contactformulier