Herziening Context! niveau 1

Context! niveau 1, het lesmateriaal voor Loopbaan en burgerschap, wordt herzien.
Aan de prijs wordt niets veranderd, deze blijft € 31,50. Ook het ISBN blijft gelijk: 978 90 6053 920 0

 

 

Wat is er veranderd in de nieuwe map?

 

  • Met Context! niveau 1 voldoet uw school aan de resultaatverplichting en uw student aan de inspanningsverplichting.
  • Er is voor Context! niveau 1 een verantwoordings- en visiedocument.
  • Met de uitwerking van onderdelen per dimensie en loopbaanoriëntatie wordt de ontwikkeling van uw student aangetoond.
  • Loopbaanoriëntatie is afgestemd op de entreeopleiding met twee uitstroommogelijkheden. Werken met een diploma voor niveau 1 of met een diploma doorstromen naar niveau 2. Korte eenvoudige teksten wijzen uw studenten de weg in hun eigen mogelijkheden.
  • Minder tekst, meer doen en uitdagende opdrachten.


Als vervolg op Context! niveau 1 kunt u de map Context! niveau 2 – 4 inzetten.