Context! niveau 1 herzien

Context! niveau 1 is deze zomer herzien. De prijs en het ISBN zijn gelijk gebleven. Bij verschillende thema's en paragrafen zijn er aanpassingen gedaan. 


Algemene wijzigingen voor u op een rij:

  • Met Context! niveau 1 voldoet uw school aan de resultaatverplichting en uw student aan de inspanningsverplichting.
  • Er is voor Context! niveau 1 een verantwoordings- en visiedocument.
  • Met de uitwerking van onderdelen per dimensie en loopbaanoriëntatie wordt de ontwikkeling van uw student aangetoond.
  • Loopbaanoriëntatie is afgestemd op de entreeopleiding met twee uitstroommogelijkheden. Werken met een diploma voor niveau 1 of met een diploma doorstromen naar niveau 2. Korte eenvoudige teksten wijzen uw studenten de weg in hun eigen mogelijkheden.
  • Minder tekst, meer doen en uitdagende opdrachten.