Context! ook voor niveau 1

Interview met Ronald Broos

Kellebeek College:
"De nieuwe map voor niveau 1 is duidelijk en herkenbaar voor onze cursisten'"

Op het Kellebeek College Nova, gevestigd in Bergen op Zoom, zijn 300 cursisten die de AKA-opleiding volgen. Al deze cursisten maken voor het vak Leren, loopbaan en burgerschap (LL&B) gebruik van de methode Context!.

Drie jaar geleden heeft het Kellebeek College gekozen voor de methode Context!. Het eerste jaar hebben zij met de oranje Context!-map voor niveau 1-4 gewerkt, het tweede jaar met de nieuwe map voor niveau 1. Dit schooljaar zijn ze aan het werk met de herziene map voor niveau 1 die beter afgestemd is op het taalniveau (A2/1F) van de cursisten.

"De nieuwe map voor niveau 1 sluit qua taalniveau goed aan bij onze cursisten"'€


Hoe Context! wordt ingezet
Binnen het Kellebeek College is er geen speciale docent LL&B. De lessen worden gegeven door de loopbaanbegeleider want hij weet wat de cursisten nodig hebben en kent ze het best. Alle cursisten krijgen per week een blokuur LL&B van 50 minuten. Tijdens deze blokuren werken de cursisten in 1 á 2 jaar op hun eigen tempo alle activiteiten door. Daarbij richten ze zich op de kwalificerende thema's. Er moeten verplicht twee keuzethema's worden gedaan, namelijk thema's 2.1 en 5.3. Daarnaast kan de cursist zelf extra keuzethema's maken.

Iedere loopbaanbegeleider binnen het Kellebeek College werkt op zijn eigen manier, dit is namelijk afhankelijk van het niveau van de groep cursisten. Er wordt klassikaal en zelfstandig gewerkt. Zo werken cursisten met een vmbo-achtergrond veel zelfstandiger. Ook geven deze cursisten zelf aan met welke werkprocessen ze willen werken. Hier worden dan de activiteiten en de thema's bij gemaakt.

Digitaal cursistenvolgsysteem
Het Kellebeek College heeft zelf een digitaal leerlingvolgsysteem. Elke cursist wordt daarin meteen aan een profiel LL&B en Nederlands gekoppeld. In dit systeem kunnen docenten bijhouden wat de vorderingen van de cursist zijn.

Een cursist kiest een werkproces (of een docent kiest het werkproces bij een klassikale werkvorm). Deze wordt aangeklikt in het systeem en daaruit volgt dan welk thema uit Context! gemaakt moet worden. Na dit thema te hebben doorlopen, moet de cursist afsluitende opdrachten maken. Deze zijn zelf ontwikkeld door het Kellebeek College. Dit is bedoeld als extra check om te kijken of de cursisten de stof hebben begrepen. Wanneer alle thema's uit een kerntaak zo zijn doorlopen, maken ze een toetsopdracht. Ook deze is zelf door Kellebeek College ontworpen. Ten slotte sluiten de cursisten af met de toetsen van Context! die beschikbaar zijn via KenteqStore (www.kenteqstore.nl).

"De nieuwe map voor niveau 1 heeft een duidelijke structuur"'

De methode Context! biedt voor de docenten LL&B structuur en dient vooral als een goede handleiding bij het aanbieden van LL&B. Ze volgen de methode Context! niet heel strikt, maar gebruiken het als een handige vertaling van het brondocument LL&B en passen het gebruik van de methode Context! aan op hun eigen lessysteem. Daarbij hebben ze veel eigen materiaal ontwikkeld en gecombineerd met Context!.

"De methode Context is voor ons een handleiding bij de lessen LLB, we geven daarnaast onze eigen lessen met onze eigen opdrachten"

Bent u benieuwd naar de Context!-map voor niveau 1? Vraag dan een beoordelingsexemplaar aan!

Meer informatie
Hebt u vragen of wilt u op korte termijn een afspraak maken voor een presentatie? Neem dan contact op met Edu'Actief via telefoonnummer 0522 235 235 of via het contactformulier.